komputerowe wspomaganie testowania

Komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Filtrowanie i przeglądanie pytań


Menedżer pytań oferuje prosty sposób przeglądania pytań znajdujących się w archiwum - bazie danych. Umożliwia on poruszanie się rekordach do przodu i do tyłu przy pomocy ikon przegląd znajdujących się na pasku narzędzi.

Dodatkowo, aby wyodrębnić określony zakres danych, możliwe jest zastowanie filtrowania. Umożliwia ono poruszanie się po rekordach spełniających warunek określony na pasku filtr, który uaktywnia się poprzez wybór ikony  ikona filtrowania na pasaku narzędzi.

filtr
  1. Pole pokazujące filtr, według którego wyświetlane są dane na formularzu. Wartość ta pojawia się po wciśnięciu przycisku Zastosuj (3).
  2. Przycisk usuwający zerujący wartość filtru, aby zadziałał należy następnie zatwierdzić przyciskiem (3).
  3. Przycisk zastowania wybranego filtru widocznego w oknie (1).
  4. Przycisk dodawania kolejnych parametrów filtrowania, wybieranych przy pomocy (8), (7), (6), (5). Wartość filtru widoczan jest w pierwszej linii okna (1). Kolejne wartości pojawiają się w następnych liniach okna (1). W momencie naciśnięcia przycisku (3) są one łączone z pierwszą linią okna (1).
  5. Okno określające wartość parametru według, którego odbywa się filtrowanie.
  6. Okno określające znak służący porównaniu parametru filtrowania
  7. Wybór sposobu filtrowania, np. według autora pytania.
  8. Wybór łącznika i lub służącego do łączenia kolejnych zapytań stosowanych przy filtrowaniu

Przykład filtru widocznego w oknie (1):
(klasa=k 1 i autor=kowalski jan)

do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl