komputerowe wspomaganie testowania

Komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Wprowadzanie pytań


Program obsługuje pytania zawierające w sobie do 5 odpowiedzi: a) b) c) d) e) lub otwarte - bez odpowiedzi. Istnieją dwie możliwości wprowadzania pytań do bazy danych: wpisywane za pomocą klawiatury oraz wklejanie uprzednio skopiowanych pytań z edytora tekstu. Pytania w bazie można również trwale kasować wybierając menu Edycja-Skasuj pytanie.
Dla prawidlowego funkcjonowania bazy danych, wprowadzane pytania powinny mieć odpowiednią formę:

 • Pytania wpisywane z klawiatury Poprostu wpisać treść w formularzu, zaznaczyć parametry i wybrać z menu Edycja-Dodaj nowe pytanie lub kliknąć ikonę dodaj pytanie  na pasku narzędzi. Aby przygotować formularz do wpisywania danych można wybrać z menu Edycja-Wyczyść formularz - skrót Ctrl+W, spowoduje to że wszystkie pola na formularzu zostaną wyczyszczone - funkcja ta nie wprowadza żadnych zmian w bazie danych. 
 • Pytania wklejane ze schowka, aby opcja ta była aktywna należy w pierwszej kolejności zaznaczyć parametry wklejanych pytań: klasa/kurs, autor, przedmiot, dział. Parametry te będą przypisane kolejnym wklejonym pytaniom, tak że nie trzeba będzie ich zmieniać za każdym razem. Następnie należy wybrać z menu Edycja-Importuj pytania lub kliknąć ikonę wklej pytania . Ukaże się poniższe okno
  wklej pytania
  w którym należy wpisać ilość wklejanych pytań.
  Można wklejać tylko pytania zawierające tą samą ilość odpowiedzi. Wklejane pytania muszą być odpowiednio sformatowane. Przykładowa struktura pytań w dokumencie, z którego będą pobierane pytania (każdy z tych przypadków jest dozwolony):
  1. Pytanie pierwsze:
  a) odp a
  b) odp b
  c) odp c
  d) odp d
  2.       Pytanie drugie:
  a)odp a
  b) odp b
  c) odp c
  d) odp d

  1.Pytanie trzecie:
  a) odp a
  b)odp b
  c)odp c
  d)      odp d
  4.Pytanie czwarte:
  a) odp a
  b)odp b
  c)         odp c
  d) odp d
  Najważniejsze są znaki cyfra i występująca po niej kropka, świadcząca o tym że jest to nowe pytanie oraz litera i zamknięty nawias ) świadczące o tym że jest to odpowiedź. 
  Po wykonaniu tych czynności i kliknięciu przycisku OK na formularzu pojawią się wklejone pytania. W tym momencie nie są one jeszcze wprowadzone do bazy. Należy przejrzeć je w celu skorygowania ewentualnych błędów oraz ustalenia innych parametrów. Należy przy tym zwrócić uwagę czy prawidłowo zaznaczone są takie parametry jak klasa/kurs, autor, przedmiot, dział, prawidłowe odpowiedzi (ilość tych zaznaczonych prawidłowych odpowiedzi - możliwe są takie opcje, że pytanie może mieć od 2 do 5 prawidłowych odpowiedzi lub otwarte) i aktualność pytania. Wprowadzone zmiany  w pytaniu zatwierdza się przyciskiem Zapisz zmiany w pytaniu lub skrót Ctrl+S lub wybierając z menu Edycja-Zapisz zmiany w pytaniu. Po wykonaniu tych czynności pytanie nie jest jeszcze wprowadzone do bazy danych. Można się jeszcze do niego cofnąć i dokonać korekt.  Pomiędzy wklejonymi pytaniami porusza się w identyczny sposób jak między pytaniami znajdującymi się w bazie danych. Po uzupełnieniu wszystkich parametrów pytań i zatwierdzeniu ich poprzez Zapisz zmiany w pytaniu, ikona stanie się nieaktywna , natomiast powinna uaktywnić się ikona odpowiadająca opcji menu Edycja-Zatwierdź importowane pytania, wybranie tej opcji spowoduje wpisanie pytań do bazy danych. Dodatkowo uaktywni się też ikona  odpowiadająca menu Edycja-Anuluj importowanie pytań, wybranie jej spowoduje anulowanie wklejania i powrót do formularza wyświetlającego pytania z bazy danych - zmiany w bazie danych nie zostaną zapisane. 
  Należy też pamiętać, aby zaznaczyć przy każdym pytaniu aktualne, aby było ono używane w czasie układania testów. W każdej chwili można usunąć wklejane pytanie, aby nie było ono zapisywane w bazie danych menu Edycja-Skasuj pytanie . 
  Ewentualne błędy należy skorygować ręcznie. 
do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl