komputerowe wspomaganie testowania

Pomoc do programu CATest - komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Opis


System wspomagający układanie testów CATest.

Program ułatwia przygotowanie arkuszy testów dydaktycznych. Pozwala również na gromadzenie pytań testowych wraz z odpowiedziami w bazie danych.

Wynikiem działania programu jest zestaw testów, zapisanych w plikach RTF, które odczytywane są w dowolnym edytorze tekstu (np. Word, OpenOffice, WordPad) i z jego poziomu drukowane. Klucze odpowiedzi zapisane są w plikach tekstowych - dla każdej wersji testu osobny plik oraz dodatkowo jeden plik ze wszystkimi kluczami (możliwość otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym).

Możliwości programu w zakresie generowania testów:
 • tworzenie arkuszy testów;
 • tworzenie do 8 wersji testów, składających się z tych samych danych, różniących się kolejnością występowania pytań, zagadnień tematycznych lub odpowiedzi;
 • tworzenie testów z wybranych - zaznaczonych jako aktualne - pytań;
 • zapisywanie wersji testów do plików tymczasowych w celu późniejszego ich wczytania i modyfikacji;
 • eksportowanie gotowych testów do plików Rich Text Format (RTF), w celu dalszego ich ewentulnego edytowania w procesorze tekstu i wydruku;
 • tworzenie zestawu kluczy odpowiedzi do wersji testów;
 • pytania w danym teście mogą zawierać różne ilości odpowiedzi.

Każde pytanie w bazie danych scharakteryzowane jest poprzez pola określające przynależność pytania do danej grupy tematycznej. Podział ten jest ze względu na przedmiot, należący do niego dział nauczania, autora pytania oraz kursy lub klasy czyli poziomy nauczania.

Parametry pytań:

 • treść pytania;
 • treść odpowiedzi;
 • autor pytania;
 • przedmiot (np. przedmiot nauczania);
 • dział tematyczny - powiązany i zależny od przedmiotu;
 • klasa/kurs - maksymalnie do 16 pozycji (16 poziomów trudności);
 • maksymalna długość treści pytania wynosi do 16384 znaków (około 4 stron A4);
 • maksymalna długość treści jednej odpowiedzi wynosi do 8192 znaków (około 2 stron A4);
 • pytanie posiada do 5 odpowiedzi, z których dowolna ilość jest prawidłowa;
 • o tym czy pytanie będzie używane w czasie układania testu, decyduje wartość pola aktualne

Możliwości programu w zakresie gromadzenia pytań w bazie danych:

 • przechowywanie dowolnej liczby pytań i odpowiedzi;
 • przechowywanie informacji o dowolnej ilości przedmiotów, działów tematycznych, autorów;
 • przechowywanie informacji o maksymalnie 16 klasach/kursach (poziomach trudności);
 • modyfikacja parametrów zadań znajdujących się w bazie danych;
 • importowanie pytań z zewnętrznego edytora tekstu, przeglądanie ich, kasowanie, zmiana, a w końcowej fazie zapisywanie ich w bazie danych;
 • wyświetlanie wybranego zakresu danych poprzez stosowanie filtrów - wyświetlanie pytan spełniających zadane parametry;
 • tworzenie raportów, w postaci strony internetowej (pliki html) wybranego zakresu danych.  
do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl