komputerowe wspomaganie testowania

Komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Często zadawane pytania. FAQ

1. W menedżerze testów wpisuję pytanie jednak po wpisaniu wszystkich parametów nadal nie mam dostępnej opcji Edycja -> Dodaj nowe pytanie czy ikony dodaj pytanie.

2. Jak usunąć np. błędnie wprowadzoną nazwę kurs/klasa? Jest opcja zmiana, ale jak usunąć to całkowicie?

3. Jak dodać drugą serię? Przy "wyborze poziomu trudności" można wybrać tylko jedną klasę.

4. Jak zacząć?

5. Jak usunąć np. błędnie wprowadzoną nazwę kurs/klasa? Jest opcja zmiana, ale jak usunąć to całkowicie?

6. Nie jestem w stanie wygenerować testów.

7. Czy podczas pracy z aplikacją CATest potrzebne jest połączenie z Internetem?

8. Czy zestawy testowe będą możliwe do odczytania tylko w takiej konfiguracji, w jakiej ja je wpierw ułożę, czy też po wprowadzeniu pytań testowych do bazy pytań, generator testów będzie mógł generować losowo kolejne zestawy testów, według określonego klucza np. według przedmiotów?

9. Czy możliwości techniczne pozwalają na układanie zestawu testowego, składajacego się z 50 pytań testowych?

10. Ile może być zestawów testowych?

11. Czy w pytaniach testowych może być tylko tekst, czy też można wstawiać, np. grafikę?

 

1. W menedżerze testów wpisuję pytanie jednak po wpisaniu wszystkich parametów nadal nie mam dostępnej opcji Edycja -> Dodaj nowe pytanie czy ikony dodaj pytanie.

ODPOWIEDŹ:

Żeby opcja się uaktywniła należy zaznaczyć parametry pytań, czyli wybrać kurs, autora, przedmiot i dział, w tym momencie ikona uaktywni się. Następnie należy wpisać treść pytania, wybrać ilość odpowiedzi, zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi, zaznaczyć czy pytanie jest aktualne (czyli czy będzie brane pod uwagę w czasie układania testu za pomocą generatora testów). Ewentualnie wpisać komentarz i kliknąć ikonę dodaj pytanie.

do góry  Początek do góry

 

2. Jak usunąć np. błędnie wprowadzoną nazwę kurs/klasa? Jest opcja zmiana, ale jak usunąć to całkowicie?

ODPOWIEDŹ:

Nie ma możliwości usunięcia kursu, ponieważ jeśliby się go usunęło w bazie danych pozostałyby pytania bez przypisania do kursu, a co za tym idzie nie można by użyć ich do generowania testów. Usunąć kurs można jedynie przez zmianę jego nazwy, należy przy tym pamiętać, że pytania przypisane do starego kursu, będę należeć do nowego, co nie zawsze jest pożądane przez autora pytania.

3. Jak dodać drugą serię? Przy "wyborze poziomu trudności" można wybrać tylko jedną klasę.

ODPOWIEDŹ:

Klasa, kurs czyli poziom trudności w generowanym teście może być tylko jedna, do wyboru w pierwszym kroku kreatora testu (parametry losowania). Seria natomiast to dział nauczania, autor pytania, przedmiot. W pierwszym kroku kreatora, wybieramy wg jakiego kryterium mają być dobierane pytania czyli autor, przedmiot lub dział. W drugim kroku kreatora określamy ilości pytań dla wybranego kryterium. Np.: Wybraliśmy w pierwszym kroku kryterium przedmiot, więc w drugim kroku kreatora pojawią się nazwy przedmiotów (to są tzw. SERIE), wraz z liczbą pytań, które zawierają. Wybieramy ilości, które chcemy uwzględnić przy generowaniu testu. Jeśli np. wybraliśmy, że 4 pytania mają być z historii, 5 z języka polskiego, a 8 z biologii, to nasz test będzie zawierał trzy serie. Nie można kasować klas dlatego, że moim w przypadku skasowania klasy należałoby też skasować wszystkie pytania, które są przypisane do danej klasy, a nie koniecznie jest to zamiarem użytkownika. W Menadżerze pytań, do jednego pytanie może być przypisane kilka poziomów trudności (klas/kursów), robi się to przytrzymując klawisz Ctrl i klikając na odpowiednich nazwach klas/kursów.

4. Jak zacząć?

ODPOWIEDŹ:

Najpierw należy wpisać ręcznie pytania do bazy w programie Menedżer pytań.

Pytania można również zaimportować: należy najpierw skopiować je do pamięci komputera, np. w edytorze tekstu. Ważne jest, aby wszystkie wklejane pytania miały taką samą ilość odpowiedzi i było zapisane w określonym formacie, tzn.:

1. Pytanie pytanie

a) odp. odp

b) odp. odp

2. Pytanie pytanie

a) odp. odp

b) odp. odp itd.

Chodzi o kropkę po nr pytania i nawias po literze odpowiedzi. Następnie należy w Menadżerze pytań, wybrać odpowiednie parametry, jakie chcemy aby były przypisane do pytania, następnie wybrać z menu Edycja->Importuj pytania i wpisać ilość pytań, które zostały skopiowane oraz ilość odpowiedzi w pytaniu. Po naciśnięciu ok pytania pojawią na formularzu, należy przejść przez nie wszystkie i pozaznaczać prawidłowe odpowiedzi. Parametry będą automatycznie przypisane tak jak je zaznaczyliśmy przed wklejeniem, można zmienić w trakcie poruszania się po kolejnych pytaniach.  Gdy przejdziemy przez wszystkie pytania (można się cofać) uaktywni się menu Edycja ->Zatwierdź importowane pytania. Kliknięcie spowoduje zapisanie ich na stałe do bazy.

Z tabel określających parametry pytania nie można usuwać danych, spowodowane jest to tym, że usunięcie parametru pytania mogłoby spowodować zachwianie spójności bazy, dlatego można tylko te parametry zmieniać.

Filtrowanie można stosować w Menedżerze pytań - druga ikona na pasku narzędziowym, uaktywnia okno, w którym można wpisywać parametry pytań, które mają być wyświetlane na formularzu.

Aby wygenerować arkusze testów, należy w Generatorze testów, wybrać z menu Tworzenie testów -> Parametry losowania. Pojawi się kreator, w którym w kolejnych krokach trzeba określić/zaznaczyć parametry pytań, z których będzie tworzony arkusz testu oraz wpisać liczbę pytań do losowania (czerwone pola). Po kliknięciu na przycisk zakończ w kreatorze, uaktywni się ikona "zielony trójkąt", która jest odpowiednikiem menu Tworzenie testu -> Generuj wersję 1, należy ją kliknąć. Spowoduje to wylosowanie pierwszej wersji testu, kolejne kliknięcia spowodują losowanie kolejnych wersji, składających się z tych samych pytań, lecz inaczej ułożonych lub mających różnie ułożone odpowiedzi. Pytania te można przesuwać w górę i w dół. Po odpowiednim ich ułożeniu, można zapisać testy w pliku, w celu ich późniejszego otwarcia w programie Generator testów, lub zapisać w postaci arkuszy testów, jako pliki RTF, które otworzyć można np. w programie Word, celem ich wydrukowania lub zmiany szaty/układu testu, Menu Tworzenie testu -> Utwórz zestaw testów. Dodatkowo zostanie zapisany w pliku tekstowym klucz odpowiedzi do poszczególnych wersji testu.

5. Jak usunąć np. błędnie wprowadzoną nazwę kurs/klasa? Jest opcja zmiana, ale jak usunąć to całkowicie?

ODPOWIEDŹ:

Filtrowanie można stosować w Menedżerze pytań - druga ikona na pasku narzędziowym, uaktywnia okno, w którym można wpisywać parametry pytań, które mają być wyświetlane na formularzu.

6. Nie jestem w stanie wygenerować testów.

ODPOWIEDŹ:

Aby wygenerować arkusze testów, należy w Generatorze testów, wybrać z menu Tworzenie testów -> Parametry losowania. Pojawi się kreator, w którym w kolejnych krokach trzeba określić/zaznaczyć parametry pytań, z których będzie tworzony arkusz testu oraz wpisać liczbę pytań do losowania (czerwone pola). Po kliknięciu na przycisk zakończ w kreatorze, uaktywni się ikona , która jest odpowiednikiem menu Tworzenie testu -> Generuj wersję 1, należy ją kliknąć. Spowoduje to wylosowanie pierwszej wersji testu, kolejne kliknięcia spowodują losowanie kolejnych wersji, składających się z tych samych pytań, lecz inaczej ułożonych. Pytania te można przesuwać w górę i w dół. Po odpowiednim ich ułożeniu, można zapisać testy w pliku, w celu ich późniejszego otwarcia w programie Generator testów lub zapisać w postaci arkuszy testów, jako pliki RTF, które otworzyć można np. w programie Word, celem ich wydrukowania lub zmiany szaty/układu testu. Menu Tworzenie testu -> Utwórz zestaw testów. Dodatkowo zostanie zapisany w pliku tekstowym klucz odpowiedzi do poszczególnych wersji testu.

Trzeba również pamiętać, aby pytanie miało zaznaczony parametr Aktualne. Tylko takie pytania brane są pod uwagę w trakcie losowania testów.

7. Czy podczas pracy z aplikacją CATest potrzebne jest połączenie z Internetem?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Program nie potrzebuje podłączenia do Internetu. 

8. Czy zestawy testowe będą możliwe do odczytania tylko w takiej konfiguracji, w jakiej ja je wpierw ułożę, czy też po wprowadzeniu pytań testowych do bazy pytań, generator testów będzie mógł generować losowo kolejne zestawy testów, według określonego klucza np. według przedmiotów?

ODPOWIEDŹ:

Zasada jest taka, że wprowadza się do bazy dowolną ilość pytań, przypisując im parametry takie jak przedmiot, dział tematyczny, autor pytania, klasa/poziom trudności. Pytania można dodawać i kasować z bazy w każdej chwili. Z tych pytań generator losuje zestaw testów wg zadanego kryterium, np. przedmiotów, działów, autorów i klas. Wylosowane pytanie można przestawiać, można zmieniać również kolejność odpowiedzi w pytaniu. Można wygenerować do 8 wersji tego samego testu różniącego się kolejnością występowania serii pytań, pytań i odpowiedzi. Wersje te można zapisać w pliku, który można w przyszłości otworzyć, aby pozmieniać kolejności lub wydrukować. 

9. Czy możliwości techniczne pozwalają na układanie zestawu testowego, składajacego się z 50 pytań testowych?

ODPOWIEDŹ:

Teoretycznie zestaw testowy może mieć nieograniczoną ilość pytań, ograniczoną możliwościami komputera.   

10. Ile może być zestawów testowych?

ODPOWIEDŹ:

Generator testów losuje jeden zestaw pytań, który może być powielony w 8 wersjach tych samych pytań różniących się kolejnością występowania pytań i odpowiedzi w teście.

11. Czy w pytaniach testowych może być tylko tekst, czy też można wstawiać, np. grafikę?

ODPOWIEDŹ:

W tej wersji programu nie ma możliwości wstawiania grafiki, pytania mogą być tylko tekstowe.

do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl