komputerowe wspomaganie testowania

Pomoc do programu CATest - komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Okna

Menedżer pytań

menedżer pytań
 1. Wciśnięty przycisk świadczy o tym, że jest to prawidłowa odpowiedź.
 2. Pole określające ilość odpowiedzi w pytaniu.
 3. Pole zawierające treść odpowiedzi, ilość aktywnych pól zależy od liczby w polu 2.
 4. Pasek narzędzi. Kolejne przyciski znajdujące się na tym pasku oznaczają:
  • Tworzenie raportów.
  • Jeżeli wciśnięty to pokazany jest pasek Filtr, który umożliwia wyświetlanie pytań spełniających określone kryterium.
  • Przejdź do pierwszego pytania.
  • Przejdź do poprzedniego pytania.
  • Przejdź do następnego pytania.
  • Przejdź do ostatniego pytania.
  • Odświerz formularz, czyli wczytaj ponownie parametry pytania.
  • Wyczyść formularz, pomocne przy wprowadzaniu treści i parametrów nowego pytania.
  • Dodaj widoczne na formularzu pytanie do bazy danych pytań.
  • Importuj pytania. (pozwala na wklejenie większej ilości pytań, bez potrzeby wpisywania ich treści na formularzu)
  • Zatwierdzenie zaimportowanych pytań.
  • Anulowanie zaimportowanych pytań, powrót do przeglądania pytań znajdujących się w bazie pytań.
  • Zapisywanie zmian w pytaniu.
  • Kasowanie pytania widocznego na formularzu.
 5. Pole wyboru poziomu trudności - kurs/klasa. Wciśnięcie klawisza Ctrl umożliwia przypisanie kilku klas do jednego pytania.
 6. Pole wyboru autora pytania.
 7. Pole wyboru przedmiotu.
 8. Pole wyboru działu - zależne jest od pola przedmiot.
 9. Pole pokazujące całkowitą ilość rekordów, które spełniają warunek określony na pasku filtru 14 lub jeżeli filtr nie jest zastosowany pokazujące całkowitą ilość pytań w bazie danych.
 10. Pole pokazujące kolejny numer wyświetlanego rekordu.
 11. Pole pokazujące unikatowy numer zadania w bazie danych.
 12. Pole informujące o zastosowaniu filtru. Jeżeli zastosowano filtr wyświatlony jest napis Filtr. Świadczy to o tym, że na formularzu pokazywane będą tylko te pytania, które spełniają wprowadzone warunki.
 13. Pasek filtru.
 14. Komentarz do pytania, nie jest brany pod uwagę w czasie losowania pytań.
 15. Pole określające czy pytanie jest aktualne, tzn. czy ma być uwzględniane w czasie generowania testów.

 

Generator testów

generator testów
 1. Pasek narzędzi. Kolejne przyciski znajdujące się na tym pasku oznaczają:
  • Tworzenie nowego testu. Jeśli test jest utworzony, użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zapisania testu w pliku tymczasowym.
  • Otwarcie zapisane testu. Jeśli test jest utworzony, użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zapisania testu w pliku tymczasowym.
  • Zapisanie testu w pliku tymczasowym.
  • Wyeksportowanie wszystkich wersji do plików RTF (utworzenie testów przygotowanych do wydruku) wraz z kluczem odpowiedzi.
  • Wyeksportowanie wszystkich wersji do plików RTF (utworzenie testów przygotowanych do wydruku) z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami.
  • Ustalenie parametrów generowanych testów. Przycisk aktywny jedynie po wciśnięciu Utwórz nowy test.
  • W czasie generowania wersji testów mieszaj serie danych (jeżeli wciśnięty przycisk).
  • W czasie generowania wersji testów mieszaj pytania (jeżeli wciśnięty przycisk).
  • W czasie generowania wersji testów mieszaj odpowiedzi (jeżeli wciśnięty przycisk).
  • Generuj kolejną wersję testu.
  • Mieszaj ponownie widoczną wersję.
  • Usuń widoczną wersję.
  • Podgląd treści pytania w osobnym oknie. Aktywne jeżeli w drzewie zaznaczone jest pytanie.
  • Ręczne wstawienie innego pytania w miejsce zaznaczonego. Aktywne jeżeli w drzewie zaznaczone jest pytanie.
  • Przesunięcie w górę w zależności od zaznaczanie: całej serii pytań, pojedyńczego pytania, pojedyńczej odpowiedzi.
  • Przesunięcie w dół w zależności od zaznaczanie: całej serii pytań, pojedyńczego pytania, pojedyńczej odpowiedzi.
  • Rozwinięcie wszystkich gałęzi serii lub pytania od miejsca zaznaczenia w dół.
  • Zwinięcie wszystkich gałęzi serii lub pytania od miejsca zaznaczenia w dół.
  • Ponowne wczytanie wartości pytań, np. po zmianie treści w Menedżerze pytań.
 2. Drzewo widoku testu.
 3. Pole wskazujące kryterium, według którego wygenerowany został test.
 4. Pole pokazujące całkowitą ilość prawidłowych odpowiedzi w teście.
 5. Pole pokazujące numer zadania w bazie danych. Ułatwia odszukania pytania w Menedżerze pytań i dokonania modyfikacji treści w pytaniu.
 6. Przyciski służące do przełączania się między kolejnymi wersjami testów.
do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl