komputerowe wspomaganie testowania

Komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Wprowadzanie parametrów pytań

Pytanie scharakteryzowane jest przez takie parametry jak:

 • autor pytania, określający osobę, która dostarczyła pytanie;
 • przedmiot, zbiór tematyczny do którego należy pytanie, podzielony na działy, np. przedmiot nauczania;
 • dział, zbiór tematyczny zawierający się w przedmiocie, np. dział nauczania, grupa tematów;
 • klasa/kurs określająca poziom trudności, maksymalnie 16 poziomów trudności;
 • komentarz do pytania. 

Parametry te określa się przy pomocy Menedżera pytań, wpisuje się je w niżej przedstawione okna, wywołane z poziomu menu lub za pomocą skrótu klawiaturowego. Jest to podstawowa czynność, którą trzeba wykonać po pierwszym uruchomieniu aplikacji. Bez wprowadzenia tych parametrów, nie można dodawać pytań do bazy danych.

 • Autorzy pytań. Opcja menu: Edycja-Tabela-Autor... lub skrót Ctrl+Shift+A
  autor pytania
  1. Kolumna z kolejnym numerem autora.
  2. Kolumna z numerem przypisanym w bazie danych.
  3. Kolumna z nazwiskiem autora.
  4. Kolumna z imieniem autora.
  5. Pole do wpisywania kolejnych pozycji - nazwisko (32 znaki).
  6. Pole do wpisywania kolejnych pozycji - imię (20 znaków).
  7. Przycisk powodujący wprowadzenie informacji z pola 5 i 6 do bazy danych.
  8. Przycisk aktywujący funkcję zmiany istniejących informacji w bazie danych.
 • Klasy/kursy. Opcja menu: Edycja-Tabela-Kurs... lub skrót Ctrl+K
  kurs - poziom trudności
  1. Kolumna z kolejnym numerem klasy/kursu.
  2. Kolumna z nazwą klasy/kursu.
  3. Pole do wpisywania kolejnych pozycji - nazwa kursu/klasy (32 znaki).
  4. Przycisk powodujący wprowadzenie informacji z pola 3 do bazy danych.
  5. Przycisk aktywujący funkcję zmiany istniejących informacji w bazie danych.
 • Przedmioty nauczania. Opcja menu: Edycja-Tabela-Przedmiot... lub skrót Ctrl+P
  przedmiot nauczania
  1. Kolumna z kolejnym numerem przedmiotu.
  2. Kolumna z numerem przypisanym w bazie danych.
  3. Kolumna z nazwą przedmiotu.
  4. Pole do wpisywania kolejnych pozycji - nazwa przedmiotu (32 znaki).
  5. Przycisk powodujący wprowadzenie informacji z pola 4 do bazy danych.
  6. Przycisk aktywujący funkcję zmiany istniejących informacji w bazie danych.
 • Działy nauczania. Opcja menu: Edycja-Tabela-Dział... lub skrót Ctrl+D
  dział nauczania
  1. Kolumna z kolejnym numerem działu.
  2. Kolumna z numerem przypisanym w bazie danych.
  3. Kolumna z nazwą działu.
  4. Kolumna z nazwą przedmiotu, któremu przypisany jest dział.
  5. Pole wyboru przedmiotu, któremu będzie przypisanych dział.
  6. Pole do wpisywania kolejnych pozycji - nazwa działu (64 znaki).
  7. Przycisk powodujący wprowadzenie informacji z pola 3 i 4 do bazy danych.
  8. Przycisk aktywujący funkcję zmiany istniejących informacji w bazie danych.

Ponadto jeżeli istnieje taka konieczność, można wymagać od użytkowników autoryzacji dostępu poprzez logowanie do programu. Pozwoli to zapobiec przeglądaniu zgromadzonych pytań przez nieuprawnione osoby. Logowanie aktywuje się w Menedżerze pytań, wybierając z menu Narzędzia- Opcje-Pokazuj okno logowania. Gdy parametr ten jest aktywny, istnieje możliwość wprowadzania nowych i modyfikacji istniejących użytkowników poprzez wybór z menu: Narzędzia- Użytkownicy-Dodaj(Modyfikuj) . Domyślne ustawinia hasła i użytkonika to puste pola, więc jeżeli zdecydujemy się na używanie logowania należy skasować użytkownika bez nazwy, wybierając w polu 1 pustą pozycję i naciskając przycisk 6.
użytkownik systemu
 1. Nazwa użytkownika.
 2. Stare hasło - w przypadku zmiany ustawień użytkownika.
 3. Nowe hasło - w przypadku zmiany hasła użytkownika.
 4. Anulowanie wprowadzonych zmian.
 5. Zatwierdzenie zmian.
 6. Usunięcie użytkownika wskazanego w polu 1.
 7. Nadanie użytkownikowi praw administratora.

do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl