komputerowe wspomaganie testowania

Komputerowe wspomaganie testowania.

Opis
Logowanie do programu
Okna
Wprowadzanie parametrów pytań
Wprowadzanie pytań
Filtrowanie i przeglądanie pytań
Tworzenie raportów
Generowanie testów
Często zadawane pytania


Tworzenie raportówIstnieje możliwość przeglądania danych w postaci raportów opartych na zapytaniach do bazy danych. Raporty te można zapisywać jako plików stron internetowych html, w których w osobnych liniach zapisane są treści rekordów bazy danych, graficznie sformatowane. Ułatwiają one analizowanie treści na monitorze lub na wydruku.

Raport tworzy się wybierając z menu Plik-Raport lub klikając ikonę ikona raporto na pasku narzędzi.

Po ukazaniu się poniższego okna, należy wybrać interesujące dane mające znaleźć się w raporcie, kliknąć OK i wpisać nazwę pliku, w którym znajdzie się raport.

tworzenie raportu

Raport może dotyczyć:

a) pytań - w tym przypadku będzie zawierał wybrane parametry określające pytanie;

b) przedmiotów - w tym przypadku będzie zawierał wybrane parametry określające przedmiot;

c) działów - w tym przypadku będzie zawierał wybrane parametry określające dział;

d) autorów - w tym przypadku będzie zawierał wybrane parametry określające autorów;

e) klas - w tym przypadku będzie zawierał wybrane parametry określające klasę (poziom trudności).

W tym oknie można określić nagłówek jaki zostanie dopisany do raportu oraz dołączyć autonumerowanie poszczególnych części raportu, a także można dołączyć wartość użytego filtru.

Raport tworzony jest w postaci pliku html. Może on posiadać styl prosty zawierający same dane oraz rozbudowany, który zawiera dodatkowo nazwy parametrów.

do góry  Początek do góry
 

© 2006-2008 catest.pl