System wspomagający testowanie pozwala na szybkie opracowanie sprawdzianu testowego bądź ankiety ze wcześniej zgromadzonych pytań. Umożliwia przygotowanie papierowego arkusza testowego, który może składać się z pytań zawierających różne ilości odpowiedzi. Program CATest podzielony jest na dwie aplikacje: menedżer pytań i generator testów. Moduły te wykorzystują stabilny mechanizm bazodanowy, zapewniający bezpieczeństwo przechowywania danych i szybki dostęp do nich. Baza danych pozwala przechowywać dodatkowe informacje o autorach pytań, przedmiotach i działach tematycznych należących do przedmiotów. Ponadto pytanie scharakteryzowane może być 16 stopniami trudności - odpowiednikiem poziomu klasy/kursu.

Menedżer pytań

Menedżer pytań

Umożliwia:
Gromadzenie w bazie danych dowolną ilość pytań przeznaczonych do generowania testów
Intuicyjnie przeglądanie danych w postaci formularza
Sprawne modyfikowanie parametrów pytań
Wprowadzanie nowych pytań do bazy "ręcznie" lub przy pomocy metody "kopiuj-wklej"
Wyświetlanie dowolnego zakresu danych, z zastosowaniem filtrowania pytań
Tworzenie raportów z wybranego zakresu danych i zapisywać je w innych formatach, wykorzystywanych do analizy treści pytań
Zarządzanie autorami pytań, przedmiotami, działami oraz klasami/kursami

Generator testów

Menedżer pytań

Umożliwia:
Losowanie pytań z bazy danych i generowanie na ich podstawie testów
Przeglądanie pytań i testów jako całość, w drzewiastej strukturze z podziałem na grupy tematyczne
Tworzenie do 8 różnych wersji testów, składających się z identycznych danych, różniących się kolejnością występowania pytań, odpowiedzi lub zagadnień tematycznych (serii)
Każda grupa tematyczna może składac się z maksymalnie 254 pytań
Generowanie testów z wybranych (aktualnych) pytań
Edytowanie kolejności pytań i odpowiedzi w teście
Szybkie ręczne wstawianie do testu pytania z bazy danych
Kasowanie wybranych wersji testu
Zapisywanie wersji testów do plików tymczasowych, w celu poźniejszego ich wczytania i modyfikacji
Przygotowywać arkusze z zadaniami
Eksportowanie gotowych testów jako pliki RTF (Rich Text Format), w celu modyfikowania i wydruku z poziomu dowolnego edytora tekstu, obsługującego ten format
Zapisywanie w pliku tekstowym szablonu prawidłowych odpowiedzi

Szczegółowa pomoc

Szczegółowe objaśnienie wszystkich kwestii znajduje się tutaj: Kliknij, aby przeczytać