Szybki start

System CATest składa się z dwóch programów: Menedżer pytań oraz Generator testów.
Za pomocą Menedżera pytań gromadzimy pytania w bazie danych.
Za pomocą Generatora testów generujemy arkusze testowe z pytań znajdujących się w bazie danych, na podstawie wybranych kryteriów.
W celu sprawnego zapoznania się ze sposobem gromadzenia pytań i losowania pytań do testów zaleca się wydrukowanie poniższego opisu.

Instrukcja obsługi

Oprogramowania należy używać na koncie administratora w systemie Windows.

Należy uruchomić program Menedżer pytań, w którym to w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane dotyczące autora pytań, klas, przedmiotów i działów. Dokonuje się tego poprzez wybór z menu "Edycja->Tabela->Autor". W oknie, które się pojawią należy wpisać odpowiednie dane. (Analogicznie dla tabeli klasa, przedmiot, dział)

W oknie głównym programu Menedżer pytań trzeba zaznaczyć parametry pytania w odpowiednich rubrykach (klasa, do której należy pytanie, autor pytania, przedmiot nauczania, do którego należy pytanie, dział nauczania, do którego należy pytanie). Następnie trzeba wpisać treść pytania, wybrać ilość odpowiedzi w pytaniu, w odpowiednie okna wpisać treść odpowiedzi, zaznaczyć prawidłową odpowiedź oraz zaznaczyć opcję pytanie aktualne.

Kliknąć ikonę "+" na pasku narzędzi lub wybrać z menu "Edycja->Dodaj nowe pytanie". Program spyta się "czy dodać do bazy pytanie widoczne na formularzu?" - kliknąć "Tak".

Jeżeli wszystkie dane były zaznaczone prawidłowo - pytanie zostanie dodane do bazy, jeżeli jakiś parametr pytania nie został zaznaczony - pojawi się komunikat, aby go poprawić.

Aby wprowadzić kolejne pytanie: można wybrać z menu "Edycja->Wyczyść formularz" w celu wyczyszczenia pól formularza lub można je wymazać ręcznie.

Następnie należy postępować jak przy dodawaniu pierwszego pytania.

Teraz można uruchomić program Generator testów

Pobierz

Możesz pobrać za darmo generator testów CATest, klikając przycisk poniżej lub przechodząc do sekcji Pobierz.

Jak korzystać

Jeżeli pobrałeś program do tworzenia testów, zapoznaj się jak szybko i skutecznie rozpocząć pracę w CATest.

Pomoc

Jeśli pobrałeś CATest, zapoznałeś się z instrukcją, lecz wciąż masz pytania - ta sekcja jest dla Ciebie!

catest box